Disclaimer

Alle diensten verzorgt door VeRèpack Logistics BV zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de algemene voorwaarden voor leveringen en diensten, welke zijn vermeld op het verkooporder, de bevestiging van uw bestelling en de leverbonnen, en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder Nr. 73555851
Hoewel we er alles aan doen om de informatie op deze website actueel en correct te houden, verstrekken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor wat betreft de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die de website bevat voor een specifiek doeleinde. Elke mate van vertrouwen die u stelt in dergelijke informatie is derhalve uitsluitend voor uw eigen risico.
VeRèpack BV, haar auteurs, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers hebben het recht materiaal dat op en naar deze website is geplaatst, geüpload of daarop is gepost, op ieder gewenst moment te verwijderen of te reproduceren.
We doen er alles aan om de website online en soepel draaiend te houden. VeRèpack BV aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen die buiten onze macht liggen.
Van alle andere door VeRèpack BV verstrekte gegevens mag worden uitgegaan dat deze actueel zijn, maar op uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant of gebruiker zijn eigen beoordeling maakt om te bepalen of het product geschikt is voor een bepaald doel of toepassing.
VeRèpack BV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of specificaties van de door haar afgevulde en/of verpakte producten. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij degene welke deze producten bij VeRèpack BV ter afvulling en/of te verpakken aanlevert.
Lees altijd voordat u een chemische stof toepast het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

Algemene voorwaarden
General Sales and Delivery terms

Bedrijfsgegevens:
VeRèpack Logistics
BV Pascalweg 4a
6101 WV Echt Nederland
Tel. +31(0) 475-745670
KvK Nr. 73555851
BTW Nr. NL859575445B01

Email:
Algemeen – info@verepack.nl Financieel – administratie@verepack.nl Logistiek – logistiek@verepack.nl Website: www.verepack.nl

Bank gegevens:
ABN-AMRO Bank
Nr. 83.74.27.991
IBAN NL89ABNA0837427991 BIC ABNANL2A